باشگاه شطرنج فرزین

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

پیشرفته

نامه الکترونیک چاپ PDF
بازیکنانی که مفاهیم دوره متوسطه را پشت سر گذاشته در مسابقات حضور فعال دارند میتوانند از دروس پیشرفته که شامل موارد زیر است استفاده کنند.

1.اموزش تخصصی شروع بازی

2.ساختارهای پیاده ای

3.تعویض

4.آخر بازی با مهره های چند گانه (multi piece) و...

Login Form

Feed Display

هیچ نشانی اینترنتی ای برای خبرخوان مشخص نشده است.
You are here دوره ها پیشرفته