باشگاه شطرنج فرزین

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

کلاسهای خصوصی

نامه الکترونیک چاپ PDF
این بخش برای بازیکنانی طراحی شده که هیچ گونه  اطلاعاتی درباره شطرنج نداشته و شامل مباحث زیرمیباشد:

1. مختصری راجع به پیدایش شطرنج و فوائد ان

2.اسامی مهره ها و چیدن مهرها

3.مرز-حاشیه-ستون

4.عرض-جناح-مرکز  و ...

Login Form

Feed Display

هیچ نشانی اینترنتی ای برای خبرخوان مشخص نشده است.
You are here دوره ها کلاسهای خصوصی