باشگاه شطرنج فرزین

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
head

مدرسه شطرنج فرزین

قهرمانان هفتاد چهار مین دوره

نامه الکترونیک چاپ PDF

قهرمانان هفتاد چهار مین دوره

Ekhtetam

نتایج هفتادوچهارمین دوره مسابقات شطرنج فرزین

نامه الکترونیک چاپ PDF

تاريخ: 88/8/15

هفتادوچهارمین دوره مسابقات سریع مدرسه شطرنج فرزین در6 دوره به روش سویسی وبا شرکت 32نفربا زمان 15دقیقه برگزارگردید.

Bahare

ادامه مطلب...

نتایج هفتاد و سومین دوره مسابقات مدرسه شطرنج فرزین

نامه الکترونیک چاپ PDF
هفتادوسومین دوره مسابقات سریع مدرسه شطرنج فرزین در6 دوره به روش سویسی وبا شرکت 31نفربا زمان 15دقیقه برگزارگردید

که درپایان مریم وردکاربا ½ 5امتیاز با قاطعیت به مقام اول دست پیدا کرد

maryam

ادامه مطلب...

نتایج هفتاد و دومین دوره مسابقات مدرسه شطرنج فرزین

نامه الکترونیک چاپ PDF
ادامه مطلب...

نتایج هفتاد ویکمین دوره مسابقات مدرسه شطرنج فرزین

نامه الکترونیک چاپ PDF
ادامه مطلب...

نتایج هفتادمین دوره مسابقات مدرسه شطرنج فرزین

نامه الکترونیک چاپ PDF

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Login Form

Twitter

Twitter

Feed Display

هیچ نشانی اینترنتی ای برای خبرخوان مشخص نشده است.
You are here Home