نقش شطرنج در زندگی

چاپ

شطرنج یکی از ورزشهایی است که در همه شرایط، حتی در بدترین شرایط جوی، طوفان و زلزله و … نیز با کمترین هزینه و امکانات در دسترس است. بازی که باعث بالا بردن کارکرد ذهن و نبوغ و خلاقیت می شود. بازی که امروزه بخاطر قواعد مدرن و اصولیش ورزش نامگذاری شده و به عقیده بسیاری از متخصصان بهترین سیاستمداران و کسانی که در زندگیشان موفق هستند در بازی شطرنج نیز موفق هستند.

اصول و قواعد شطرنج همانند قوانین موجود در عالم حیات است و روش هایی که برای شکست و مات کردن حریف وجود دارد می تواند بعنوان یک راهکار کامل برای برخورد با مشکلات انسان ها مطرح باشد.

- شطرنج به ما می آموزد که قبل از انجام هر کار و هر حرکتی باید مدبرانه و با تدبیر راجع به آن اقدام تامل کنیم.

۲- می آموزد که هیچ گاه بدون پشتبانه حرکت نکنیم زیرا شکست می خوریم و اگر می خواهیم یک گام بزرگ برداریم باید محتاطانه و با اطمینان از پشتیبانمان حرکت کنیم و نکته ای که در زندگی دارای اهمیت است این است که نگذاریم مهره دست دیگران شویم زیرا خیلی زود با بالا بردن افراد خودمان حذف می شویم.

۳- می آموزد که اگر بخواهیم یک شبه ره صد ساله را برای موفقیت طی کنیم و هدفمان این باشد که خیلی زود حریفمان را شکست بدهیم خیلی زود مات می شویم.

۴-می آموزد که اگر یک راهکار را برای موفقیت انتخاب کرده ایم ولی به این نتیجه رسیدیم که آن روش حاصلی برایمان ندارد روشمان را تغییر دهیم.

۵- می آموزد که چنانچه حریف در ظاهر کوچک باشد آنرا  دست کم نشماریم و در اوج پیروزی از حریف غافل نشویم زیرا ممکن است مات شویم.

۶- می آموزد که چگونه بحران ها را به موقعیت تبدیل کنیم و از موقعیت های پیش آمده نهایت استفاده را ببریم.

»این ها درس هایی بود که از شطرنج فرا گرفتم