درباره ما

چاپ

 آشنایی با مدرسه شطرنج فرزین

مدرسه شطرنج فرزین از بهمن 1387 شروع به فعالیت نمود. این مدرسه تا سال 1390 در خیابان بلوار ملک آباد بین هوشیار وسه را ه خیام قرار داشت و در حال حاضر در ساختمانی مستقل در بلوار ملک اباد بین گویا ومرجان پلاک383 واقع است.

مدرسه شطرنج فرزین بعنوان یک مرکز تخصصي در امر آموزش شطرنج و با استفاده از مربیان طراز اول کشورو بازیکنان برجستهفعاليت مي نمايد. آموزش شطرنج به صورت سيستماتيک به کودکان و نوجوانان همانند ساير رشته هاي تخصصي، فنون و روشهاي خاص خود را مي طلبد که در اين مرکز به اين امر توجه کافي شده و آخرين و جديد ترين طرحهاي آموزشي براي سنين مختلف در نظر گرفته شده است.

مدیریت مدرسه شطرنج فرزین زیر نظر استاد محمدرضا قربانیان  که دارنده مدرک بین الملی شطرنج ازفیده(فدراسیون جهانی شطرنج ) ومدرک درجه یک از فدراسیون ایران واز سال 1376 مسیول کمیته آموزش ومربیان استان خراسان و بنیانگذار مدرسه شطرنج برای اولین بار در سطح ایران در سال 1378 در مکان هیات شطرنج خراسان  می باشد

آدرس: مشهد بلوار فرهنگ -فرهنگ 16 - عدل 12
تلفن : 36080614