هفتادوهشتمين دوره مسابقات مدرسه شطرنج فرزين

چاپ

پویا اولیازاده قهرمان مسابقات

kevineiz


استاد بزرگ کوینس نظاره گر جدال بین پویا اولیازاده با محمد حسین وردکار در میز یک

 

 

magham_78

جایزه بگیران هفتادوهشتمین  دوره

نتایج  هفتادوهشتمين دوره مسابقات مدرسه شطرنج فرزين

Rank after round 5

Rank SNo.  Name              Rtg FED Club Pts BH. 
1 1 اوليازاده پويا 1990 IRI 4½ 13
2 3 وردکار حسين 1769 IRI 4 14½
3 22 قربانيان سعيد 0 IRI 4 14½
4 16 تاتاري عليرضا 0 IRI 3½ 13½
5 17 تقوي کوروش 0 IRI 3½ 13
6 14 باغياري فرهاد 0 IRI 3½ 10½
7 6 طوفاني کوروش 0 IRI 3 12
8 2 طاهري آرمان 1986 IRI 3 11½
9 10 کرکيان محمد 0 IRI 3 11½
10 11 اخوان سينا 0 IRI 3 9
11 20 صمدي امير 0 IRI 2½ 11½
12 15 بهارآرا فرزاد 0 IRI 2 12
13 12 اسفندياري عليرضا 0 IRI 2 11½
14 21 فرهمند آرمين 0 IRI 2 11
15 18 جوادپور يگانه 0 IRI 2 10½
16 19 سراصلاني شيرين 0 IRI 2 9½
17 8 فرهمند متين 0 IRI 1½ 11
18 9 رحيمي ارشيا 0 IRI 1 8½
19 5 رحيمي ارسطو 0 IRI 1 8
20 13 افشاريان آرمين 0 IRI 0 10
21 4 کياني کيارش 1755 IRI 0 10

22 7 احمدزاده مبينا 0 IRI 0 6½

This page was created by program Swiss-Manager