هفتاد و هفتمین دوره مسابقات شطرنج مدرسه فرزین

چاپ


دانیال مهرجردی بازیکن خوشفکر وبا اخلاق  قهرمان هفتاد و هفتمین  دوره مسابقات شطرنج مدرسه فرزین

76_dere
مقام اوران هفتاد هفتمین دوره

 


پوین شکنی

امتیاز

نام ونام خانوادگی

تصویر

مقام

 

20/5

5/5

دانیال مهرجردی
 

thumb_Danial_

مقام اول

  20

  5

مرصاد خداشناس

 

مقام دوم

17

   

  5

پویا اولیازاده

مقام سوم

  23/5

  4/5

کیارش کیانی


مقام چهارم

  21

4

مریم وردکار


مقام پنجم

20

4

علیرضا لعلی


نفر اول زیر چهارده سال

17

4

محمد کرکیان


نفر اول زیر داوزده سال

18/5

3

اشکان بدیع


نفر اول زیر ده سال

16/5

3

فرزاد بهارارا


نفر اول زیر هشت سال

16

4

شیرین سراصلانی


نفر اول متوسطه