نتایج هفتادوچهارمین دوره مسابقات شطرنج فرزین

چاپ

تاريخ: 88/8/15

هفتادوچهارمین دوره مسابقات سریع مدرسه شطرنج فرزین در6 دوره به روش سویسی وبا شرکت 32نفربا زمان 15دقیقه برگزارگردید.

Bahare

مقام

نفرات برتر

امتياز

پوین شکنی

اول

مهرجردی

½ 5

23

دوم

 

مریم وردکار

5

21

سوم

 

حسین وردکار

5

19

چهارم

 

مرصادخداشناس

½ 4

½ 21

پنجم

 

آرمین افشاریان

4

½ 20

 

 

نفر برتر رده های سنی

امتياز

پوین شکنی

نفراول زیر12سال

 

امیراعطا مخملباف

4

18

نفراول زیر8سال

 

علیرضا اسفندیاری

3

½ 13

نفراول متوسطه

 

مهیار شجری

4

17

نفراول مقدماتی

 

آرمین محمدزاده

2

½ 14

سرداور: آقای علیرضا قربانیان

داور  : آقای مجید قربانیان

 

که درپایان نیز به قید قرعه به رژان ناظر و نونا وطن دوست جوایزی اهدا شد.

روابط عمومی مدرسه شطرنج فرزين