نتایج هفتادمین دوره مسابقات مدرسه شطرنج فرزین

چاپ


پوین شکنی

امتیاز

نام ونام خانوادگی

تصویر

مقام


4/5

مرصاد خداشناس

thumb_IMG_2699

مقام اول

5/14

4

محمد حسین وردکار

thumb_IMG_2698

مقام دوم

14

4

مریم وردکار

thumb_IMG_2697

مقام سوم

5/12

4

آرمین افشاریان


مقام چهارم

5/13

5/3

پویا اولیازده


مقام پنجم

12

3

محمد کرکیان


نفر اول زیر چهارده سال

5/11

3

علیرضا لعلی


نفر اول زیر داوزده سال

5/12

2

یاس ساغروانیان


نفر اول زیر ده سال

11

2

کورش طوفانی


نفر اول زیر هشت سال

10

3

سروناز حیرانی مقدم


نفر اول متوسطه

12

1

علیرضا اسفندیاری


نفر اول مقدماتی