دعوت از هنرجوی خوش فکر فرزینی به اردوی تیم ملی

چاپ

rosha

باشگاه شطرنج فرزین با افتخار،دعوت روشا اکبری به اردوی تیم های ملی شطرنج کشور را به ایشان و خانواده گرامیشان و فرزینی های عزیز تبریک عرض می نماید