تقدیر و تشکر از فوق ستاره های فرزینی

چاپ

 3

دوستان و همراهان همیشگی
والدین مهربان و صبور
هنرجویان دوست داشتنی و پرتلاش فرزین
به جرات ادعا میکنم احساسی خوشحالی و شعفی که پس از کسب نتایج درخشان هنرجویان فرزین بر من مستولی شد بدفعات بیش از هنگامی بود که خود بعنوان بازیکن در این عرصه فعالیت میکردم.
بر خود وظیفه میدانم مراتب سپاس و قدردانی خود را از بذل محبت یکایک شما عنوان نمایم
با احترام.
محمدرضا قربانیان