ستيز پيروزمندانه شطرنج عليه بيش‌فعالي در كودكان

چاپ

 ستيز پيروزمندانه شطرنج عليه بيش‌فعالي در كودكان

 

به گزارش سایت معتبر پلی چس، معلمان مدارس مختلف استراليا به سختي معتقدند كه يكي از بهترين راه‌هاي تعامل با كودكان بدفتار و سركش (بيش‌فعال)، فرستادن آن‌ها به مدارس شطرنج است.
مدارس شطرنج اظهار مي‌دارند كه موفقيت‌هاي زيادي در استفاده از شطرنج به عنوان روش درماني به دست آورده‌اند؛ تا حدي كه ارائه شواهد مبني بر موفقيت در درمان غيردارويي كودكان داراي اختلال كم‌توجهي-بيش‌فعالي در حال افزايش اس
ت


بنا به گزارشات موسسه سلامت ذهن سازمان ملل، مغز كودكاني كه چنين اختلالاتي را دارد مانند افراد عادي است؛ با اين تفاوت كه مغزشان در حدود سه سال ديرتر به بلوغ مي‌رسد و البته حدود 10درصد از كودكان آمريكايي دچار اين اختلال هستند). مركز ملي سلامت ذهني آمريكا اعلام كرده است كه تاخير در بلوغ مغزي جزو شايع‌ترين مشكلات فكري و توجهي در كودكان بوده و بنابراين، آموزش شطرنج به اين كودكان مي‌تواند برخي نتايج درماني مثبت را به بار آورد

 

اخيرا مطالعه‌اي كه در اسپانيا انجام شده تاثير اين درمان را به اثبات رسانده است.
محققان اسپانيايي، در تحقيق خود روي 44 كودك دچار اختلال بيش‌فعالي-كم‌توجهي به اين نتيجه رسيده‌اند كه پس از 11 هفته آموزش مداوم شطرنج، از شدت اختلال مذبور در اكثر آنان به شكل قابل توجهي كاسته شده و تا حدي به ميزان آي‌كيو اين كودكان نيز افزوده شده است.
اين محققان اسپانيايي گفته‌اند كه نتايجشان ضمن اندازه و طراحي خاص مجموعه آماري و مدل آموزش بوده است بدون استفاده از هرگونه داروي شيميايي مانند ريتالين. جالب است كه بدانيد برخي شطرنج‌بازان براي افزايش قواي مغزشان در مسابقات از داروي ريتالين استفاده مي‌كنند
.

 

منبعgardinerchess