کسب مقام قهرمانی مشترک اشکان امیری مهر هنرجوی غرور آفرین فرزین در مسابقات بین المللی جام خزر

چاپ

 

کسب مقام قهرمانی مشترک توسط اشکان امیری مهر هنرجوی غرور آفرین فرزین در مسابقات بین المللی جام خزر

 

m2

 

 

اشکان عزیز : اندیشمند افتخار آفرین فرزین بار دیگر برق درخشش بازی ها و ویترین طلایی عناوینت توجه همگان را به خود جلب کرده

بار دیگر به تمامی حریفان و مدعیان اثبات نمودی که به حق شایسته ی جایگاه اول استان خراسان هستی


به امید عناوین همیشه طلایی برای تو بزرگ قهرمان کوچک فرزینی


خانواده شطرنج فرزین