نتایج هفتاد ویکمین دوره مسابقات مدرسه شطرنج فرزین

چاپ
سرداور:محمدرضا قربانیان

داوران:علیرضا قربانیان-مجیدقربانیان

گالری تصاویر


پوین شکنی

امتیاز

نام ونام خانوادگی

مقام


5

آرمین افشاریان

مقام اول

13

4

کیان تکلو

مقام دوم

11

4

محمد کرکیان

مقام سوم

10/5

3/5

داریوش طوفانی

مقام چهارم

15

3

سروناز حیرانی مقدم

مقام پنجم

14/5

3

علیرضا لعلی

نفر اول زیر ده سال

12/5

2

کورش طوفانی

نفر اول زیر هشت سال